Συσκέψεις με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων πραγματοποίησε η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων την Δευτέρα 10/10 με τους προέδρους των χωριών και την Τρίτη 11/10 με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων της Λάρισας. 

Κατά την διάρκεια των συσκέψεων η Υπηρεσία ζήτησε από τους προέδρους τις προτάσεις τους για έργα Πρασίνου τα οποία θα γίνουν με ίδια μέσα της Υπηρεσίας Πρασίνου, προκειμένου να ενταχθούν στο τεχνικό πρόγραμμα της Υπηρεσίας για το 2017. 

Επίσης συζητήθηκαν προβλήματα διαχείρισης των χώρων Πρασίνου που αφορούν τις Κοινότητες και τα Δημοτικά Διαμερίσματα. Η συζήτηση των προέδρων με την αρμόδια Αντιδήμαρχο , τον Διευθυντή και τα στελέχη της Υπηρεσίας υπήρξε ιδιαίτερα γόνιμη και ανανεώθηκε η συνάντησή τους μετά από 3 μήνες.