Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας για το εκπαιδευτικό έτος 2019-20. Το Δ.Ι.Ε.Κ. λειτουργεί με την ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας».

Αιτήσεις εγγραφής στο Α΄ εξάμηνο και κατάταξης αποφοίτων συναφών ειδικοτήτων στο Γ΄ εξάμηνο, θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2019, 9:00-13:00, στη γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β' Κύκλου Σπουδών, Τ.Ε.Λ., ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης κατάταξης πτυχιούχων συναφών ειδικοτήτων στο Γ΄ εξάμηνο έχουν απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ., ΤΕΕ Β' Κύκλου, Τ.Ε.Λ., εξειδίκευση ΕΠΛ., Ι.Ε.Κ. συναφών ειδικοτήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η φοίτηση είναι δωρεάν.

Πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας www.uhl.gr. Τηλ.: 2413502590