Μία σημαντική συνεργασία μεταξύ του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας ξεκίνησε, μετά από το Σύμφωνο Συνεργασίας που υπέγραψαν πριν λίγες εβδομάδες ο πρόεδρος του ΤΕΙ κ. Παναγιώτης Γούλας και ο διοικητής των Νοσοκομείων Λάρισας κ. Παναγιώτης Νάνος.
Σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της διοίκησης του Πανεπιστημιακού, συμμετείχαν η διοίκηση και τα στελέχη του Νοσοκομείου, ενώ εκ μέρους του ΤΕΙ Λάρισας ήταν ο πρόεδρος κ. Γούλας,  οι καθηγητές κ. Σπηλιώτης και   Παπαπολυμέρου, καθώς υπηρεσιακοί παράγοντες των δύο φορέων.
Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν εκπόνηση πρωτοκόλλων συλλογής και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών κατ’ αρχήν σε τέσσερα είδη: στο χαρτί, το πλαστικό, το γυαλί,  τα μέταλλα χειρουργείων (αφαιρούμενα υλικά χειρουργικών επεμβάσεων), καθώς και άλλα μέταλλα και ανακυκλώσιμα είδη όπως μπαταρίες, κλπ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δραστηριότητες αυτές είναι πραγματικά καινοτόμες διότι δεν υπάρχουν ανάλογα πρωτόκολλα, ενώ η κυκλική οικονομία δεν εφαρμόζεται στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ. Εκ μέρους του ΤΕΙ Θεσσαλίας αναλήφθηκε η δέσμευση να ολοκληρωθούν τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα και να διατεθούν στην διοίκηση εντός δύο μηνών. Ακολούθως θα γίνει πιλοτική εφαρμογή για να αξιολογηθούν και αφού γίνουν τυχόν βελτιώσεις, θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή και στα δύο Νοσοκομεία της Λάρισας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για την διαχείριση των νοσοκομειακών απορριμμάτων το ετήσιο κόστος ανέρχεται στις 600.000 ευρώ, ενώ από την εφαρμογή μεθόδων κυκλικής οικονομίας η διοίκηση των Νοσοκομείων προσδοκά στην μείωση του όγκου των απορριμμάτων, αλλά και του κόστους αποκομιδής. Επιπλέον θα προκύψουν σημαντικά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, δεδομένου ότι τα έσοδα από τις ενέργειες αυτές θα πηγαίνουν για την απασχόληση των ψυχικώς πασχόντων, στην επαγγελματική τους στήριξη και αποκατάσταση. Την διαχείριση του προγράμματος θα αναλάβει ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός, φορέα  τον οποίο αποφάσισε η διοίκηση των Νοσοκομείων της Λάρισας και βρίσκεται στο Υπουργείο Υγείας για την σχετική έγκριση.