Μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Λάρισας την ερχόμενη Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου (18:30).

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης που θα απασχολήσει το Σώμα είναι: Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2021, Τεχνικού Προγράμματος και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2021, Δήμου Λαρισαίων και Νομικών Προσώπων.