Την Τρίτη  12 Δεκεμβρίπυ στις 2:30 μ.μ.  στην έδρα της 3ης Δημοτικής Κοινότητας, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου & 23ης Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1.    Προτάσεις του Συμβουλίου μας για έργα στην περιοχή της κοινότητας μας προκειμένου να ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018.
2.    Πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων στις συνοικίες της κοινότητας για να ενσωματώσουμε τις προτάσεις των κατοίκων στην συνολική μας πρόταση.
3.    Κοπή πίτας τον Ιανουάριο του 2018 στο χώρο του Πολιτιστικού μας Κέντρου και προτάσεις για το όλο πρόγραμμα της εκδήλωσης ( καλλιτεχνικό-κέτερινγκ κλπ.) .
4.    Αιτήματα πολιτών.
5.    Διάφορα.
Η συνεδρίαση είναι ανοιχτή για το κοινό.