Συνάντηση με τον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος  κ. Νέστορα Αντωνίου είχε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου στις εγκαταστάσεις της ΥΠΕ. Οπως τονίζεται στο σχετικό δελτίο Τύπου ο κ. Αντωνίου ενημέρωσε τον Πρόεδρο του ΣΘΕΒ πώς η 5η ΥΠΕ  είναι υπεύθυνη για την ενιαία διοίκηση, τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας όλων των φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα.
Στην συνάντηση, επιπλέον, συζητήθηκε η συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα στον κλάδο της υγείας καθώς και η περιστολή της δημόσιας δαπάνης στα νοσοκομεία με έλεγχο της ανάλωσης των προμηθευτικών υλικών, η οποία μέχρι σήμερα δεν υπάρχει.
Ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ τόνισε ότι τα έσοδα των δημοσίων νοσοκομείων,  πέραν των άλλων κρατικών πόρων, ενισχύονται και με 888.000.000 € από τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για το 2018.