Πραγματοποιήθηκε, σήμερα Παρασκευή, στα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λαρισαίων συνάντηση εργασίας με κύριο αντικείμενο την διαχείριση μπαζών και ογκωδών αντικειμένων που παράγονται στις Τοπικές Κοινότητες του δήμου, μετά από πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος κ. Σουρλαντζή Απόστολου με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων του δήμου και με την παρουσία του Διευθυντή της υπηρεσίας κ. Λαχανά Ευάγγελου και του Προϊσταμένου Εναλλακτικής Διαχείρισης κ. Καραγιάννη Βασίλη.
Στην συνάντηση τέθηκαν οι βάσεις εφαρμογής της ορθολογικής διαχείρισης των λεγομένων “μπαζών” και ογκωδών αποβλήτων (δηλαδή στρωμάτων, επίπλων κ.α.) που απορρίπτουν οι δημότες. Παράλληλα ενημερώθηκαν οι Πρόεδροι σχετικά με την έναρξη υλοποίησης της σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Λαρισαίων με το εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων “Ανακύκλωση Αδρανών Νοτίου Ελλάδας”.
Μέσω αυτής της σύμβασης συνεργασίας ο Δήμος Λαρισαίων δίνει μία λύση στο χρονίζον πρόβλημα της αδυναμίας επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης των χρήσιμων υλικών των παραγόμενων μπαζών, μέσω της διάθεσής των σε αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας εντός των διοικητικών του ορίων. Έτσι ο δήμος εναρμονίζεται πλέον πλήρως με τις βασικές αρχές της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την πρόληψη παραγωγής και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων αλλά και της γενικότερης προστασίας του περιβάλλοντος.