Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και η Δ/νση Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής, στα πλαίσια ενημέρωσης των γονέων των φιλοξενούμενων παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, πραγματοποιούν προγραμματισμένες συναντήσεις γονέων στους 26 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
Στη συνάντηση γονέων του 10ου  Βρεφονηπιακού  Σταθμού παρευρέθηκε η Διευθύντρια της Δ/νσης Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής Σταυρούλα Μπαξεβάνου, όπου ανέλυσε το ημερήσιο  πρόγραμμα, τις ετήσιες σχολικές δράσεις κι έθεσε τα πλαίσια καλής συνεργασίας μεταξύ των γονέων και του προσωπικού των παιδικών σταθμών με στόχο την καθημερινή ασφάλεια, φροντίδα διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία των φιλοξενούμενων παιδιών.
Οι συναντήσεις θα συνεχιστούν καθ’ όλη την περίοδο λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου.
Στόχος της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής μέσω των συναντήσεων γονέων είναι η μεγαλύτερη σύνδεση γονέων και Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.