Από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Λήμου Λαρισαίων ανακοινώθηκε ότι θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματική διανομή Νωπών τροφίμων του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ», την Τρίτη 28/09/2021 και ώρες 09:30-13:00, στη Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης Λάρισας.

Στη συγκεκριμένη διανομή θα διανεμηθούν τα ακόλουθα Νωπά προϊόντα: Βόειο κρέας, Χοιρινό κρέας, πατάτες σε 4μελή νοικοκυριά και επιπλέον Καρότα σε οικογένειες με 5-8 μέλη.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα παραλάβουν τα προϊόντα με την επίδειξη της απόφασης έγκρισης ΚΕΑ ή του ΑΜΚΑ του μέλους της αίτησης που παραλαμβάνει και σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης των ιδίων, με επιπλέον κατάθεση εξουσιοδότησης ετέρου προσώπου με βεβαίωση γνήσιου υπογραφής από αρμόδια Αρχή. Όταν η εξουσιοδότηση δε φέρει το γνήσιο της υπογραφής απαιτείται επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, ή άλλου επίσημου εγγράφου από το οποίο προκύπτουν ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ του.

Μεθοδολογία Διανομής «Drive Through»

Σύμφωνα με το πρόγραμμα και τους κανόνες που ισχύουν στις τακτικές διανομές του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ»

Πληροφορίες στο Συμβουλευτικό Σταθμό του Δήμου Λαρισαίων: 2410680243.

Υπεύθυνοι υπάλληλοι: Παλαιομήτρος Ευάγγελος, Δαλακώνη Κερασία.