Τον χαρακτηρισμό πέντε  φραγμάτων στη Θεσσαλία ως έργων Εθνικού Επιπέδου, Ειδικών  και Σημαντικών και την ένταξή τους στον προγραμματικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  ζητά ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός με  επιστολή του προς  τον αρμόδιο Υπουργό  Κώστα Καραμανλή.

Πρόκειται για τα φράγματα: Μουζακίου,   Τιτάνου στον ποταμό Πηνειό, Πύλης και συνοδών έργων,  Νεοχωρίτη Τρικάλων και Ενιπέα Φαρσάλων στη θέση Παλιοδελρί μαζί με τα δίκτυα διανομής νερού και τα λοιπά συνοδά έργα.

«Σε συνέχεια της στενής συνεργασίας που έχουμε με τον Υπουργό Υποδομών και  Μεταφορών  Κώστα Καραμανλή και μετά από  αλλεπάλληλες συναντήσεις, καταθέσαμε αίτημα για τον χαρακτηρισμό  των παραπάνω  φραγμάτων ως έργων εθνικού επιπέδου και την ένταξή τους στον προγραμματικό σχεδιασμό του Υπουργείου.

Ευελπιστούμε και αναμένουμε την θετική ανταπόκριση της Κυβέρνησης,  όπως συνέβη  με το φράγμα της  Σκοπιάς Φαρσάλων, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την υλοποίηση τους » δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

«Η εποχή επιβάλλει βαθιές επεξεργασίες και συνδυαστικές ολιστικές πολιτικές αντίστοιχες των κινδύνων και των απειλών που μας περιβάλλουν. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε δράσεις με σύμμαχο τη  φύση και τις φυσικές διεργασίες.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με στρατηγική και προγραμματισμό προχωρά σε αυτή την κατεύθυνση,  διεκδικώντας  έργα πνοής για την αντιπλημμυρική προστασία της Θεσσαλίας και την  ορθολογική αξιοποίηση του σημαντικότερου φυσικού πόρου της ζωής, που είναι το νερό. 

Τα έργα νερού  είναι έργα ζωής,  πολλαπλής ωφέλειας, αφού ενισχύουν τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, έχουν αντιπλημμυρική χρησιμότητα και ταυτόχρονα, μας βοηθούν να κερδίσουμε τη σύγχρονη πρόκληση της κοινωνίας, που είναι η καταπολέμηση της ανεργίας» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Τα πέντε φράγματα

- Το φράγμα  Μουζακίου έχει πολλαπλή σκοπιμότητα :

• Παραγωγή υδροηλεκτρικής  ενέργειας από την αξιοποίηση των  υδατικών πόρων της Δυτικής Θεσσαλίας. Επίσης εξοικονομείται ενέργεια από τον περιορισμό των αντλήσεων για άρδευση στη Θεσσαλία. To   έργο έχει μελετηθεί από τη ΔΕΗ/ Διεύθυνση Ανάπτυξης ΥΗ Έργων

• Παροχή πρόσθετου νερού από τη διαχείριση των υδατικών πόρων της Δυτικής Θεσσαλίας για κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των σήμερα ανεπαρκώς αρδευόμενων περιοχών της Θεσσαλίας που ανέρχονται σε 2,4 εκατ. στρέμματα. Η κάλυψη των αρδευτικών αναγκών με επιφανειακό ανανεώσιμο νερό, σε συνδυασμό με τις νέες κατευθύνσεις γεωργικής αναδιάρθρωσης στη Θεσσαλία, θα συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομικής βάσης της περιοχής.

• Προστασία της στάθμης του υπογείου υδροφορέα της Θεσσαλίας ο οποίος παρουσιάζει εξαιρετική ταπείνωση ευρισκόμενος σε καθεστώς υπερεκμετάλλευσης.

• Συμβολή στην αντιπλημμυρική προστασία των κατάντη περιοχών με την συγκράτηση πλημμυρικών παροχών.

- Το φράγμα Τιτάνου βρίσκεται στον ποταμό Πηνειό κατάντη της συμβολής του ποταμού  Ενιπέα στο νομό Τρικάλων.

Σκοπός του φράγματος είναι η ταμίευση και ρύθμιση, νερών της λεκάνης απορροής του ποταμού και των παραποτάμων του καθώς και εκείνων που θα προέρχονται από την μερική εκτροπή του ποταμού Αχελώου ενώ υπάρχει δυνατότητα για ενεργειακή εκμετάλλευση.

Το έργο περιλαμβάνει:

• Διώρυγες προσαγωγής – απαγωγής, προς την υφιστάμενη κοίτη του Πηνειού.

• Ρουφράκτη ύψους 17,00 m περίπου (8 θυροφράγματα πλάτους 8m το καθένα) με τα συνοδά έργα (τοίχοι αντιστηρίξεως, δίοδος ιχθύων, πλωτή κατασκευή συγκρατήσεως επιπλεόντων κλπ.). Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό (ΜΥΗΣ) ισχύος 2,73 MW περίπου με εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή 7,50 GWh. Ο ταμιευτήρας έχει όγκο 6,20 εκατ. m.

Με το φράγμα Τιτάνου επιτυγχάνεται η  ταμίευση στη χαμηλή μόνο κοίτη του ποταμού Πηνειού και των παραποτάμων του Νεοχωρίτη, Ενιπέα, κλπ. σε συνολικό μήκος 75 km περίπου και παροχέτευση αρδευτικού νερού σε περιοχές του ν. Τρικάλων κυρίως, αλλά και του ν. Καρδίτσας.

Ειδικότερα σε περιοχές που βρίσκονται στην αριστερή όχθη του Πηνειού στις κτηματικές περιοχές Γεωργανάδων, Κλοκοτού, Φαρκαδώνας, Ζάρκου και Πηνειάδας αλλά και πιθανόν της δεξιάς όχθης, στις κτηματικές περιοχές Κεραμιδίου, Βλοχού, Μεταμορφώσεως, Κοσκινά και Μαραθέας.

- Το φράγμα Πύλης με τα συνοδά  έργα κρίνεται αναγκαίο για την εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας των κατάντη του φράγματος περιοχών, την άρδευση 100.000 στρεμμάτων περίπου, την ύδρευση της ευρύτερης περιοχής, δηλαδή των Δήμων Πύλης, Γόμφων, Πιαλείων, Ν.Καλυβίων και Τρικκαίων καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της πιθανής  εκμετάλλευσης ενέργειας με την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού.

- Το φράγμα Νεοχωρίτη κρίνεται αναγκαίο για την εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας των κατάντη του φράγματος περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, την άρδευση 64.000 στρεμμάτων περίπου, την ύδρευση της ευρύτερης περιοχής, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της πιθανής εκμετάλλευσης ενέργειας με την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού.

Επίσης, επιτυγχάνεται σημαντική απομείωση μέχρι και ολική απόσβεση του πλημμυρικού φαινομένου του ποταμού Νεοχωρίτη. Το φράγμα  χωροθετείται  στον χείμαρρο Νεοχωρίτη, στη θέση Αετός στις παρυφές των Αντιχασίων Όρεων, σε θέση Β-ΒΔ του οικισμού Οιχαλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. 

- Το φράγμα ποταμού Ενιπέα Φαρσάλων (στη θέση Παλιοδερλί), με τα δίκτυα  διανομής νερού και λοιπά συνοδά έργα κρίνεται αναγκαίο για τη διασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας των κατάντη του φράγματος περιοχών, την άρδευση 110.000 στρεμμάτων περίπου, την ύδρευση προβληματικών περιοχών καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων και της διατήρησης οικολογικής παροχής.