Στο Ανώτατο Συμβούλιο Ειδικών Επιστημόνων διαχείρισης χημικών και διατροφικών κρίσεων της Ευρωπαικής Επιτροπής επελέγη την εβδομάδα που μας πέρασε ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Η επιτροπή αυτή υπάγεται απευθείας στην Κομισιόν και συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο σε τακτά χρονικά διαστήματα ( συνήθως 6 φορές το χρόνο) για να αποφασίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα ολίγων ημερών σε κρίσιμα θέματα που αφορούν την υγεία των καταναλωτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο ρόλος της είναι εξαιρετικά κρίσιμος αφού γνωμοδοτεί για έκτακτα και πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν το περιβάλλον καθώς και την υγεία των πολιτών .

Η θητεία της επιτροπής είναι μέχρι το 2021.

Θέματα που γνωμοδότησε η Επιτροπή στο 2016 αφορούσαν το ηλεκτρονικό τσιγάρο, τη χρήση των σύγχρονων υλικών των σφραγισμάτων για τα δόντια, την εκτίμηση της σύστασης των υλικών για προσθετικά μέλη στον άνθρωπο που χρησιμοποιούνται για ορθοπαιδική χρήση, η χρήση των νανουλικών σε ιατρικά είδη, κανόνες στη χρήση της συνθετικής βιολογίας στην βιοιατρική έρευνα,  και σύσταση υλικών που χρησιμοποιούνται στα παιδικά παιχνίδια και σύσταση νέων γεωργικών φαρμάκων. 

Μετά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ακολουθεί για κάθε θέμα εισήγηση της Κομισιόν και απόφαση προκειμένου να γίνει ευρωπαικός νόμος για κάθε θέμα. 

Η επιλογή γίνεται κάθε 5 χρόνια με βάση την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων απευθείας στη Κομισιόν. Η προκήρυξη για τη θητεία 2016-2021 εγινε τον Ιούνιο του 2016 και η επιλογή τελείωσε πριν λίγες μέρες. Η επιλογή αυτή είναι σημαντική και για το συγκεκριμένο Ελληνικό Πανεπιστήμιο αλλά και για τη χώρα μας για συμμετοχή  στην συγκεκριμένη επιτροπή αυτή που λειτουργεί από το 2013.