Ο Δήμος Λαρισαίων διενεργεί φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση αναψυκτηρίου - εστιατορίου - οβελιστηρίου του Κηποθεάτρου στο πάρκο Αλκαζάρ συνολικού εμβαδού 113,24 τ.μ., αποτελούμενο από τον κύριο χώρο του καταστήματος εμβαδού 86,05 τ.μ. (αποθήκη, παρασκευαστήριο, μία τουαλέτα και αποδυτήρια) και από 27,19 τ.μ.  στεγασμένης βεράντας σε συνέχεια του κύριου χώρου, ένα κτήριο με τέσσερις (4) τουαλέτες συνολικού εμβαδού 11,70 τ.μ. και τέσσερα (4) ξύλινα στέγαστρα συνολικού εμβαδού 177,15 τ.μ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 18-02-2020 και ώρα 10:00 π.μ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Λάρισας (Ίωνος Δραγούμη1, 3ος όροφος) από την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενδιαφερόμενοι αυτή θα επαναληφθεί την Τρίτη 25-02-2020, και ώρα 10:00 π.μ. με τους ίδιους όρους και στον ίδιο χώρο.

Να σημειωθεί  ότι το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για κάθε μήνα των πρώτων πέντε ετών μίσθωσης, πλέον χαρτοσήμου 3,6%.