Στο Dungannon της Β. Ιρλανδίας πραγματοποιήθηκε η δεύτερη κινητικότητα των εκπαιδευτικών των νηπιαγωγείων Καρυάς, Ολυμπιάδας και Μεσοχωρίου (Κουβέλα Σταυρούλα,  Πλιάρη Ζωή και Σπαθάρα Νίκη) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος κινητικότητας ERASMUS+KA1.

Το πρόγραμμα με τίτλο «Innovated Teachers Inspirated Children Improved Society» - «Καινοτόμοι δάσκαλοι, εμπνευσμένοι μαθητές, προηγμένη κοινωνία»,  χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ υπεύθυνη για τη διαχείρισή του είναι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.

Οι εκπαιδευτικοί την τελευταία βδομάδα του Οκτωβρίου παρακολούθησαν καλές πρακτικές και καινοτόμες μεθόδους  διδασκαλίας (job shadowing) συμμετέχοντας ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία σε τρία τμήματα του Windmill Integrated Primary school and Νursery στο Dungannon της Β. Ιρλανδίας, ένα σύγχρονο και άρτια τεχνολογικά εξοπλισμένο σχολείο.

Είχαν, επίσης, την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον εορτασμό του «Ηalloween» και της τοπικής γιορτής του «Harvest» και με τον τρόπο αυτό να  ανταλλάξουν πολιτισμικές εμπειρίες με εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.

Οι μαθητές των τριών ελληνικών σχολείων με τους μαθητές του Windmill επικοινώνησαν συγχρόνως προβάλλοντας τόσο τα σχολεία τους όσο και την περιφέρεια που στεγάζονται.

Με την επιστροφή τους στις σχολικές τους μονάδες, οι τρεις εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν δράση προκειμένου να ενεργοποιηθούν όχι μόνο άλλΕς σχολικές περιφερειακές μονάδες, αλλά και η τοπική κοινωνία για να λειτουργήσει ως αρωγός στις προσπάθειες βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα παιδιά τους.