Στις εργασίες στο Μπεζεστένι βρέθηκε και πάλι ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, όπου είχε συνάντηση με την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Στ. Σδρόλια και στελέχη της Εφορείας.

Ως γνωστόν στο λόφο του Φρουρίου και το κτίριο της παλιάς οθωμανικής αγοράς  εκτελούνται εργασίες για την αναστύλωση και επανάχρηση του μνημείου.

Το έργο έχει ενταχθεί με πρωτοβουλίες του Δήμου Λαρισαίων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠ.Αν.Ε.Κ) του υπουργείου Ανάπτυξης και χρηματοδοτείται με 5 εκατ. ευρώ.

Οι εργασίες που εξελίσσονται στην παρούσα φάση και ξεκίνησαν πριν λίγους μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθούν  σε 1,5 χρόνο περίπου αφορούν το υποέργο «Συντήρηση και αποκατάσταση του Μπεζεστενίου - ανασκαφικές έρευνες» και υλοποιούνται απο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας.

Η δεύτερη φάση θα γίνει με την προκήρυξη από το Δήμο του έργου και των παρεμβάσεων για την επανάχρηση του Μνημείου,  το οποίο όταν ολοκληρωθεί το έργο στο Μπεζεστένι θα διατεθεί για εμπορικές και πολιτιστικές χρήσεις.

Πρόκειται για μεγάλο και σύνθετο έργο που απαιτεί συντονισμό και στενή συνεργασία μεταξύ Δημου και Εφορείας Αρχαιοτήτων στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠ.Αν.Ε.Κ του υπουργείου Ανάπτυξης.

Αυτό το σκοπό είχε και η παρουσία του Δημάρχου στο λόφο του Φρουρίου και οι συζητήσεις με τους υπηρεσιακούς παράγοντες Δήμου και Εφορείας.

Σε δηλώσεις τόσο ο κ. Καλογιάννης όσο και η Σδρόλια, αναφέρθηκαν στην πορεία εξέλιξης των έργων τονίζοντας την ιδιαίτερη σημασία της συνέχισης της στενής συνεργασίας Δήμου και Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Γι αυτό το λόγο είναι συνεχής και στενή η συνεργασία των δυο φορέων ώστε το έργο να προχωρήσει σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, τα οποία προβλέπουν την ολοκλήρωση του έργου στα τέλη του 2023.

Ο Δήμαρχος στην επίσκεψή του στο Μπεζεστένι συνοδεύονταν από τον αν. προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Λαρισαίων Αθαν. Πατσιούρα και τον επιβλέποντα κ. Αστ. Παπαιωάννου.