«Η κτηνοτροφία είναι ένας δυναμικός παραγωγικός κλάδος της ελληνικής αγροτικής οικονομίας που όμως για χρόνια ταλαιπωρείται από αντιφάσεις και αγκυλώσεις», δήλωσε η βουλευτής Λάρισας της ΝΔ κα Στέλλα Μπίζιου τοποθετούμενη επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια  ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», το οποίο υπερψηφίστηκε  την προηγούμενη εβδομάδα κατά πλειοψηφία από την ολομέλεια της Βουλής.

Το χωροταξικό ζήτημα στην ελληνική κτηνοτροφία είναι μια χρόνια παθογένεια του χώρου που εμποδίζει την ανάπτυξη,  την εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό. Η πλειοψηφία των σταβλικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα είναι πρόχειρα καταλύματα. Στόχος του νομοθετήματος είναι η προσαρμογή στις πραγματικές συνθήκες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και η αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων που έχουν προκύψει από τις αδειοδοτήσεις αυτών.

Το νομοσχέδιο αφορά στην πλειοψηφία των υφιστάμενων ή των υπό ίδρυση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, δηλαδή τα πρόχειρα καταλύματα, απαντώντας στο διαχρονικό αίτημα των κτηνοτρόφων για νομιμοποίηση χρήσης, μπετόν και πάνελ πολυουρεθάνης, που ελαχιστοποιεί και βελτιώνει αποφασιστικά το κόστος κατασκευής, ενώ απαλλάσσει τους κατόχους από την υποχρέωση μιας κοστοβόρας και γραφειοκρατικής οικοδομικής άδειας, τη στιγμή που τα προαναφερθέντα υλικά δεν αποτελούν τον φέροντα σκελετό.

Δίνουμε τη δυνατότητα αδειοδότησης, τόσο σε υφιστάμενες, όσο και σε υπό ίδρυση κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, με γνώμονα την απλοποίηση, την επιτάχυνση, τη μείωση του κόστους παραγωγής. Δίνεται επίσης η δυνατότητα, όλως εξαιρετικώς για τους κτηνοτρόφους, να ανασταλεί μέχρι έναν χρόνο - εφόσον υπάρχει ενδικοφανής προσφυγή - η πράξη κατεδάφισης, που αφορά αυθαίρετες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, όταν για τα λοιπά αυθαίρετα κτίσματα η προθεσμία είναι 60 ημέρες, συν 30 ημέρες παράταση.

Η διευθέτηση του χωροταξικού ζητήματος των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων αποτελεί πρόκριμα κάθε συζήτησης για εκσυγχρονισμό, εξέλιξη ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα.

Η απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας συμπληρώνεται από την πρόβλεψη για τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα αυτών  των εκμεταλλεύσεων, γιατί για πρώτη φορά προβλέπεται η καθετοποίηση της λειτουργίας τους με μονάδες επεξεργασίας γάλακτος, κρέατος, αβγών,  δίνοντας έτσι κίνητρα για να δημιουργηθούν οι λεγόμενες «καθετοποιημένες μονάδες», ενώ δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα της αξιοποίησης των υποπροϊόντων αυτών των εγκαταστάσεων για την χρήση ιδιοπαραγόμενου βιοαερίου - τα λεγόμενα ZIP - τα οποία λειτουργούν με πολλαπλό όφελος μείωσης του κόστους παραγωγής αλλά και φιλοπεριβαλλοντικής συμμόρφωσης.

Δημιουργήσαμε ένα απλό, σαφές και κατανοητό νομικό πλαίσιο για την λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με στόχο την διευκόλυνση των υφιστάμενων αλλά και την προσέλκυση νέων κτηνοτρόφων.

Επενδύουμε στην ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, ώστε να αποτελέσει πυλώνα της ελληνικής οικονομίας», κατέληξε στην τοποθέτησή της η κα
Μπίζιου.