Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε.  Λάρισας «ΟΡΦΕΑΣ» - ΟΚΑΝΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως εξωτερικοί συνεργάτες, για την στελέχωση του Εργαστηρίου Ζωής, στις παρακάτω ειδικότητες:   
    1. Ψυχολογίας
    2. Κοινωνιολογίας
    3. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
    4. Κοινωνικής Εργασίας και Διοίκησης (Π.Ε./Τ.Ε.)
    5. Εικαστικών
    6. Θεατρολογίας
    7. Αφήγησης Παραμυθιού
    8. Δημιουργικής Γραφής
    9. Φιλολογίας
    10. Χορού – Χορογραφίας
    11. Φωτογραφίας
    12. Μουσικής
    13. Δημοσιογραφίας (απόφοιτοι Σχολής Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ή με τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε μέσο ενημέρωσης και μέλη δημοσιογραφικών ενώσεων). 

Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, η καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας- κατά προτίμηση της αγγλικής, η χρήση  Η/Υ, οι ειδικοί τίτλοι σπουδών καθώς και η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο.

Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599) όπου θα αναφέρεται το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη  θέση, η αποδοχή της συνεργασίας (σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου – Δελτίο παροχής Υπηρεσιών ή δυνατότητα έκδοσής του) και το βιογραφικό σημείωμά τους.

Η  κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει από την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 αυτοπροσώπως ή με νόμιμη εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου, καθημερινά από 10.00 μέχρι 13.00, στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης Μανωλάκη 11Δ ή ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή,  στην ίδια διεύθυνση (αποδεικτικό η σφραγίδα ταχυδρομείου)

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2410 555935