Γίνεται γνωστό ότι το Σάββατο 23 Οκτωβρίου και ώρα 11.00 θα διενεργηθεί συνάντηση/ακρόαση στο ΔΩΛ για τη στελέχωση της παιδικής Χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου.

Η συνάντηση/ ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στο ΔΩΛ.

Στην παιδική Χορωδία δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

1. οι σπουδαστές του ΔΩΛ  και

2. παιδιά εκτός Ωδείου που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην παιδική Χορωδία ηλικίας 6-18 ετών.

Επίσης, θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής σε πιο νεαρό ηλικιακά τμήμα, τη Χορωδία - Φυτώριο της παιδικής Χορωδίας.

Έναρξη εβδομαδιαίων προβών: 30 Οκτωβρίου

Τηλ: επικοινωνίας 2410.531960 ώρες 9.30-13.00 κα Βάνα Φαρμακιώτη