Ο Δήμος Λαρισαίων και ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας συνεργάζονται για την δημιουργία Ανοικτού Εμπορικού Κέντρου (Open Mall) στο κέντρο της πόλης (οδοί Φιλελλήνων, Βενιζέλου, Ανδρούτσου, Λαπιθών, Πόρου, πάροδος Ερμού) με στόχο την αναβάθμιση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης, μέσω υιοθέτησης και χρήσης έξυπνων εφαρμογών και ενεργειών προώθησης και προβολής
Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα υλοποιηθούν επενδύσεις αναβάθμισης του δημόσιου χώρου καθώς και δράσεις προβολής και προώθησης της εμπορικής περιοχής συνολικού προϋπολογισμού 1.600.000 ευρώ - 1.900.000 ευρώ από το Δήμο και τον Εμπορικό Σύλλογο.
Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον πενήντα (50) εμπορικών επιχειρήσεων με ισόγεια καταστήματα και πρόσοψη στις οδούς της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης, τα οποία αποτελούν τουλάχιστον το 70% του συνόλου των εμπορικών καταστημάτων της περιοχής παρέμβασης.
Προτεινόμενες Δράσεις
Δήμος Λαρισαίων
-    Αναβάθμιση του δημόσιου χώρου/οριοθέτηση open mall
Βελτίωση μικροκλίματος μέσω παρεμβάσεων σκίασης των πεζοδρομίων στις οδούς Βενιζέλου και Ανδρούτσου και μικρών υδάτινων νησίδων στις συμβολές των πεζοδρόμων,  αναβάθμιση – ανάδειξη της παρόδου Ερμού και ένταξής της στον ιστό των πεζοδρόμων.
-    Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης
Συστήματα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (free wifi για τους επισκέπτες)
Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας
-    Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής/οριοθέτηση open mall (αψίδες-σήμανση)
Περιλαμβάνει ενδεικτικά: ειδικές σημάνσεις με ενιαίες επιγραφές, ανθοστήλες, αλλαγή τεντόπανων, φωτισμός κ.ά.
-    Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής που ενδεικτικά αναλόγως και της συμμετοχής περιλαμβάνει:
Συστήματα / πλατφόρμες ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας, ενίσχυσης πιστότητας και επιβράβευσης, διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή της εμπορικής  περιοχής, προμήθεια κοινού εξοπλισμού διακόσμησης εξωτερικού χώρου, δημιουργία ψηφιακού λογότυπου και προβολή σε ψηφιακά μέσα κ.λπ. / μέσα κοινωνικής δικτύωσης / διαφημιστικό spot / site
Δυνατότητες συμμετοχής
Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν:
-    Εμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας
-    Εμπορικές επιχειρήσεις με ισόγεια καταστήματα με πρόσοψη στις οδούς της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης
Επιπροσθέτως μπορούν να συμμετάσχουν οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:
-    Εμπορικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε όροφο υπό την προϋπόθεση συμμετοχής των ισόγειων αυτών εμπορικών επιχειρήσεων•
-    Λοιπές επιχειρήσεις (π.χ. εστίασης, ιδιωτικής εκπαίδευσης, ιδιωτικά ιατρεία, ξενοδοχεία, κινηματογράφοι - θέατρα, κέντρα αισθητικής)
-    Κενά ισόγεια εμπορικά καταστήματα σε ποσοστό κατά μέγιστο 5% του συνολικού αριθμού των ωφελούμενων επιχειρήσεων.
Δεν θα υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στη δράση.
Υποχρεώσεις συμμετεχόντων
-    Οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στα καταστήματά τους
-    Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στις όψεις των καταστημάτων θα πρέπει να διατηρηθούν για 3 χρόνια μετά το πέρας του προγράμματος
Προετοιμασία Υποβολής Πρότασης
Ο Δήμος Λαρισαίων σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο έχει ήδη ξεκινήσει τις απαιτούμενες ενέργειες, δηλαδή τις προπαρασκευαστικές μελέτες για τα τεχνικά έργα και τις προμήθειες, την διερεύνηση των αρχιτεκτονικών λύσεων και την κατάρτιση των προδιαγραφών των έξυπνων συστημάτων και του αστικού εξοπλισμού.
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας  με τη συνδρομή του Δήμου Λαρισαίων θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ενημέρωση των επιχειρήσεων της περιοχής ώστε  να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή τους
Ανοιχτή Διαβούλευση –Ενημέρωση
Οι ενδιαφερόμενες εμπορικές επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης (οδοί Φιλελλήνων, Βενιζέλου, Ανδρούτσου, Λαπιθών, Πόρου, Πάροδος Ερμού) καλούνται να συμμετάσχουν στην ανοιχτή διαβούλευση που θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο του Δήμου Λαρισαίων, την Τρίτη 11/9/2018, ώρα 14:00, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Λαρισαίων επί της οδου Ίωνος Δραγούμη 1,  για αναλυτική συζήτηση για την πρωτοβουλία του Ανοικτού Εμπορικού Κέντρου
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος / Διαδικασία Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τον Εμπορικό Σύλλογο
Διεύθυνση: Φιλελλήνων 13, Τ.Κ. 412 22 Λάρισα
Τηλέφωνο: 2410 532330
Φαξ: 2410 532356
E-mail: info@eslarisas.gr web.site www.eslarisas.gr
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα. Λιάγκουρα Λένα