Έρευνα πραγματοποίησε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας για τις σοβαρές ελλείψεις σκευασμάτων που παρατηρούνται σε φαρμακεία της Λάρισας.

Τα αποτελέσματα έχουν ήδη αποσταλεί στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Στην επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του ΦΣΛ κ. Αθανάσιος Κουτσούκης αναφέρονται τα εξής:

"Θα θέλαμε με το παρόν έγγραφο να σας ενημερώσουμε για σοβαρότερες ελλείψεις σε μια σειρά από φαρμακευτικά σκευάσματα οι οποίες έχουν παρατηρηθεί στα φαρμακεία της Λάρισας και επί τη βάση στατιστικών στοιχείων τα οποία συλλέξαμε από φαρμακεία της περιοχής ευθύνης μας.

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν αφορούν το τελευταίο δίμηνο και σας τα παραδίδουμε με την ολοκλήρωση της στατιστικής ανάλυσης που ολοκληρώθηκε μόλις.

Στην ανάλυση που σας κοινοποιούμε παρουσιάζεται και ο βαθμός έλλειψης ανά ιδιοσκεύασμα με βάση τις δηλώσεις φαρμακείων.

Ορισμένα από τα στοιχεία αφορούν φάρμακα των οποίων η επάρκεια αποκαταστάθηκε μερικώς με δικές σας ενέργειες και αυτά είναι τα Concor tb 5mg, Concor tb 10mg, Saturnil tb 0,5mg, Xefo Rapid tb 8mg, Xanax tb 0,25mg, Xanax tb 0,5mg, Xanax tb 1mg, Xanax tb 2mg.

Οι δηλώσεις των φαρμακείων βρίσκονται στην κατοχή μας και αποτελούν την πηγή έρευνας που διεξήγαγε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας.

Το προσεχές διάστημα θα συνεχιστεί η έρευνα μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής προκειμένου να συμβάλλουμε από τη πλευρά μας στην κατά το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση σας.

Ως εκ τούτου οι ελλείψεις αυτές αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για τη Δημόσια Υγεία και συνιστούν παράβαση των σχετικών διατάξεων της Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

Οι πίνακες που απέστειλε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος είναι οι εξής: