Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα “πωλήσεις μέσω social media”.

Το σεμινάριο περιλάμβανε δύο ενότητες:

- Εισαγωγή στα social media

- Στρατηγικές για την αύξηση πωλήσεων μέσω social media

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος εκ μέρους των επιχειρήσεων-μελών του Επιμελητηρίου, σχεδιάζεται η επανάληψη του σεμιναρίου στο αμέσως επόμενο διάστημα.