Καθορίστηκαν, με απόφαση την οποία υπέγραψε η υφ. Παιδείας Ζ. Μακρή οι σχολικές  μονάδες Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.»

Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη μελών Ε.Ε.Π. που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων από τους Πίνακες αναπληρωτών Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων.

Στο νομό Λάρισας, τα σχολεία που θα διαθέτουν Ψυχολόγο είναι τα παρακάτω:

- 1ο ΕΠΑΛ Τυρνάβου

- 1ο ΕΠΑΛ Ελασσόνας

- 2ο ΕΠΑΛ Λάρισας

- 1ο ΕΠΑΛ Φαρσάλων

- 1ο ΕΠΑΛ Λάρισας

- 6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας

- 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας

- 4ο ΕΠΑΛ Λάρισας

- 1ο ΕΠΑΛ Αγιάς

- 7ο ΕΠΑΛ Λάρισας