Σε άμεσο χρόνο θα εκδοθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την αντιπυρική προστασία.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του workenter, τα προσωρινά αποτελέσματα θα εκδοθούν την επόμενη εβδομάδα ή το αργότερο εντός του επόμενου 10ημέρου.
Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν
Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, από εξαιρετικά αξιόπιστες πηγές, υποβλήθηκαν πάνω από 25.000 αιτήσεις. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η πιθανότητα επιτυχίας διαμορφώνεται στο "1:5,5" (δηλαδή μία θέση διεκδικείται από 5-6 υποψηφίους).
Σημειώστε ότι η αναλογία αυτή είναι από τις πλέον ευνοϊκές σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας.
Ειδικά, για αυτό το πρόγραμμα, όπου η σύμβαση εργασίας είναι 8μηνη με, πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

(*) Nα θυμίσουμε ότι στο δασαρχείο Λάρισας, σύμφωνα με την κατανομή, θα καλυφθούν 115 θέσεις.

workenter.gr