Στους έξι πρώτους νομούς σε όλη την Ελλάδα, με την υψηλότερη συλλογή μπαταριών για ανακύκλωση, βρίσκεται σταθερά τα τελευταία χρόνια ο νομός Λάρισας. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του 2017, αν και καταγράφεται πανελλήνια πτώση της συλλογής σε σχέση με το 2016, ο νομός Λάρισας σημειώνει τη μικρότερη μείωση κατά 7,04% από τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας Θεσσαλίας και σημαντικά μικρότερη από την πανελλαδική μείωση κατά 14,31%.
«Το 2017, ο νομός Λάρισας έχει συλλέξει 9.572,9 κιλά μπαταριών, τη μεγαλύτερη ποσότητα μεταξύ όλων των υπολοίπων νομών της Θεσσαλίας, ενώ από το 2005 που ξεκίνησε η ανακύκλωση μπαταριών μέχρι σήμερα, έχει συλλέξει 119.976 κιλά μπαταριών, ήτοι το 42,63% τηςπεριφέρειας Θεσσαλίας», αναφέρει στην «Ε» ο κ. Ηλίας Ορδόλης, γενικός διευθυντής της «ΑΦΗΣ» Α.Ε.
Ελευθερία