Στην πρόσληψη τριάντα πέντε (35) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας προχωρά ο δήμος Λαρισαίων.

Αναλυτικά:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ)

 (2 ΑΤΟΜΑ)

 

A/A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

Παπαρσένος Άρης

Αχιλλέας

2

Δεν προέκυψε επιτυχών

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

(4 ΑΤΟΜΑ)

 

A/A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

Κώτσιας Μιχαήλ

Απόστολος

2

Σουφλιάς Ηλίας

Αναστάσιος

3

Παπαγεωργίου Ιωάννης

Αντωνίου

4

Δεν προέκυψε επιτυχών

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(25 ΑΤΟΜΑ)

 

A/A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

Παπαστεργίου Κωνσταντίνος

Θωμάς

2

Παπανικολάου Βασιλική

Αλέξανδρος

3

Κολοβού Σωτηρία

Βασίλειος

4

Παπαδούλης Αναστάσιος

Χαράλαμπος

5

Κακαδιάρης Νικόλαος

Ιωάννης

6

Γκέφος Στυλιανός

Ευάγγελος

7

Ντρίγκας Ιπποκράτης

Χρήστος

8

Σαντίκης Γρηγόριος

Ελευθέριος

9

Κυτούδης Ιωάννης

Χρήστος

10

Σαϊτης Ηλίας

Πολύκαρπος

11

Μαρούδας Ευάγγελος- Σιδέρης

Στέργιος

12

Απαζίδη Αναστασία

Αλέξανδρος

13

Χατζοπούλου Αικατερίνη

Γεώργιος

14

Μαάτκι Hedi

Bechir

15

Mπένου Σοφία

Απόστολος-Δημήτριος

16

Λαμπαδάρη Βασιλική

Αθανάσιος

17

Πατσούρας Γεώργιος

Δημήτριος

18

Μαργκά Σπυριδούλα

Αριστείδης

19

Γκριζιώτης Κωστής

Βασίλειος

20

Δέλιος Χρυσοβαλάντης

Σταμάτιος

21

Μπούμπας – Τοτίλα – Κωνσταντίνος

Πετράκι

22

Τσώρα Ελεάννα

Σπυρίδων

23

Σταματόπουλος Δημήτριος

Σπυρίδων

24

Δίκης Ματθαίος

Ευάγγελος

25

Πούλιου Ελισάβετ

Ελευθέριος

Στην ειδικότητα Χειριστών Μηχανημάτων έργου (Εκσκαφέας – Φορτωτής Τύπου JCB) – (ΑΤΟΜΑ1 ) δεν προέκυψε επιτυχών.

Στην ειδικότητα Χειριστών Μηχανημάτων έργου (Προωθητήρων Γαιών- Γκρέιντερ) (ΑΤΟΜΑ 1) δεν προέκυψε επιτυχών.

Στην ειδικότητα ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων (Πυροπροστασίας) δεν προέκυψε επιτυχών.