Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)

«Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και IoT» /

Master of Science (M.Sc.) M.Sc.

« Computer and Systems Engineering – Smart Systems and Internet of Things».

Τρέχον Εξἀμηνο -Φθινόπωρο 2016 / ΦΕΚ 12-8-2016 ΤΕΥΧΟΣ 2-ΑΦ 2507

Επικοινωνία –Πληροφορίες: msc-cesm@teilar.gr ,  τηλ. 2410 684312

http://msc-cesm.cs.teilar.gr/

http://msc-cesm.cs.teilar.gr/en/contact/

https://www.facebook.com/SmartSysIoT.teilar/ 

 

Κατάλληλο για /απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ:

Πληροφορικούς, Ηλεκτρονικούς, Ηλεκτρολόγους, Αυτοματιστές, Μηχανολόγους, Γεωτεχνικούς, Μηχανικούς Συστημάτων και Μετρήσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να γίνει δεκτή αίτηση από άλλη ειδικότητα αποφοίτου τμήματος με απόφαση της ΣΕ ΠΔΕ. Στόχος του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση Μηχανικών με παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων.

 

με μαθήματα σε modules: Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Η/Υ και Συστημάτων / Επεξεργασία Σήματος / Ενσύρματα και Ασύρματα Δίκτυα Υπολογιστών / Δίκτυα Αισθητήρων και Ενεργοποιητών - ΙοΤ / Προγραμματισμός Κινητών Συστημάτων, Ασφάλεια Δικτύων / Αισθητήρες και Συστήματα Μετρήσεων / Έλεγχος με Η/Υ - Ενεργοποιητές / SCADA, DCS, Grids για Μετρήσεις και Έλεγχο - ΙοΤ / Επεξεργασία Εικόνας –Τεχνητή Όραση / Ρομποτική – Αυτόνομα Οχήματα και Μηχανοτρονική / Ενσωματωμένα Συστήματα και Μικροϋπολογιστές / Διπλωματική Εργασία.

 

Επικοινωνία –Πληροφορίες:

Π.Μ.Σ.  Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων, Ευφυή Συστήματα & IoT

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας, 411 10, Λάρισα

τηλ. 2410 684312

http://msc-cesm.cs.teilar.gr/

http://msc-cesm.cs.teilar.gr/en/contact/

https://www.facebook.com/SmartSysIoT.teilar/ 

e-mail Γραμματείας: msc-cesm@teilar.gr

Ηλεκτρονική και Χειρόγραφη Αίτηση μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2016 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων)

Γλώσσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ (γλωσσική υποστήριξη σε αλλοδαπούς). Διευκολύνσεις ωραρίου σε Επαγγελματίες.

Ανάλογα τη Διαθεσιμότητα θα υπάρξουν και Υπότροφοι.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2016.