Προκηρύχθηκαν από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Λάρισας (ΔΗΚΕΛ) 18 θέσεις προσωπικού που θα στελεχώσουν το πρόγραμμα εγκατάστασης προσφύγων σε διαμερίσματα της Λάρισας.
Οι ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη είναι:
-  Ένας (1) Συντονιστής Έργου
-  Ένας (1) Οικονομικός Διευθυντής
- Ένας (1) Διευθυντής Προσωπικού / Διοίκησης
-  Ένας (1) Διευθυντής Παροχών και Προμηθειών
- Ένας (1) Λογιστής
-  Ένας (1) Βοηθός Δεδομένων /Δράσεων Ενημέρωσης Διοίκησης
- Ένας (1) Συντονιστής Υπηρεσιών
- Ένας (1) Κοινωνικός Επιστήμονας
- Δύο (2) Κοινωνικοί Λειτουργοί
- Δύο (2) Επόπτες Στέγασης
- Τρεις (3) Διερμηνείς
- Δύο (2) Συνοδοί
- Ένας (1) Οδηγός
Στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης περιγράφονται τα απαραίτητα και τα επιθυμητά / συνεκτιμώμενα προσόντα. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι από 5/9/2017 ως και 11/9/2017 και οι αιτήσεις γίνονται στα γραφεία της ΔΗΚΕΛ, Γαριτσίου και Λευκίππου στην περιοχή Αβέρωφ. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2410-663085