Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, Κωδικός Πιστοποίησης 11111075), δέχεται αιτήσεις για προγράμματα "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας - Προγράμματα 2016".

Ο Νομός 3850/2010 παρέχει την δυνατότητα σε εργοδότες επιχειρήσεων που ανήκουν στην Β' και Γ΄ Κατηγόρια επικινδυνότητας και δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομο εκτός της επιχείρησης ή να κάνουν σύμβαση με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης να επιμορφωθούν και να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας στην επιχείρησή τους, εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα.

Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας:

  • εργοδότες εφόσον απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους
  • εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται (Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας και οκτώ χρόνια τουλάχιστον από την απόκτηση του τίτλου σπουδών)

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στις κατηγορίες  Β΄ή Γ΄ επικινδυνότητας σύμφωνα με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Οι ώρες κατάρτισης είναι 35 και 10 αντίστοιχα. Μετά το πέρας της κατάρτισης οι συμμετέχοντες  θα παραλάβουν βεβαίωση παρακολούθησης η οποία τους πιστοποιεί ως Τεχνικούς Ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Θεσσαλίας, Καστοριάς 2α, Λάρισα, τηλ.2410579876-7, e-mail: larisa@kekgsevee.gr, url: www.kekgsevee.gr.