«Πρεμιέρα» σήμερα για την κυνηγετική περίοδο και στη Λάρισα.

Σύμφωνα με τη νέα ρυθμιστική απόφαση η περίοδος ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2021 και η μεγάλη αλλαγή αφορά μόνο το κυνήγι του αγριογούρουνου, το οποίο πλέον επιτρέπεται όλο τον χρόνο και μάλιστα χωρίς όριο κάρπωσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Εκτός των μεγάλων καταστροφών που προκαλούν σε καλλιέργειες λόγω αύξησης του πληθυσμού τους, υπάρχει και το ζήτημα της επιτήρησης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων (ΑΠΧ).

Οι άδειες είναι τριών τύπων και συγκεκριμένα τοπική, περιφερειακή και γενική και το κόστος είναι 120 ευρώ, 140 ευρώ και 170 ευρώ αντίστοιχα.

Από σήμερα αρχίζει το κυνήγι για ορτύκι, τρυγόνι και τη φάσα και από τις 15 Σεπτεμβρίου «ανοίγει» το ορεινό κυνήγι, με τον λαγό, τον αγριόχοιρο κ.λπ.

Οι κυνηγοί πρέπει να φορούν τα φωσφορούχα γιλέκα και να τηρούν αυτά που προβλέπονται, τα οποία είναι πλέον απαραίτητα, διότι έχουν γίνει πολλά ατυχήματα.

Ο ΔΕΔΔΗΕ με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου, εφιστά την προσοχή στους κυνηγούς να μη στοχεύουν τα θηράματά τους όταν αυτά βρίσκονται επάνω ή κοντά σε ηλεκτροφόρα δίκτυα (αγωγοί, καλώδια, στύλοι, υποσταθμοί, μονωτήρες κλπ) καθώς ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι ατυχημάτων, τραυματισμών, βλαβών στο Δίκτυο ηλεκτροδότησης κλπ.

Υπενθυμίζει επίσης ότι σε κάθε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος από τα παραπάνω αίτια, οι υπαίτιοι διώκονται από το Νόμο.

Παράλληλα ο ΔΕΔΔΗΕ, πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, συνιστά στην περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί ζημιά στο Δίκτυο ηλεκτροδότησης όπως πτώση καλωδίων, αγωγών κλπ, η οποία ενδέχεται να έχει προκληθεί από τα παραπάνω φαινόμενα ή από άλλα αίτια, να ενημερώσει άμεσα το γραφείο βλαβών της τοπικής μονάδας του ΔΕΔΔΗΕ (τηλεφωνικό κέντρο: 11500), να αποτρέψει την παρέμβαση τρίτων, καθώς και να ενθαρρύνει την απομάκρυνση όλων των πολιτών από το σημείο αυτό.