Να αυξήσει την ποσότητα των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγει από την πόλη, θέλει ο Δήμος Λαρισαίων, σε μια προσπάθεια να ανταπεξέλθει στους ποσοτικούς στόχους που επιβάλλει το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Σήμερα ο Δήμος Λαρισαίων συλλέγει 6.000 τόνους ετησίως και αυτοί θα πρέπει να αυξηθούν τουλάχιστον κατά 2.200 τόνους ετησίως, δηλαδή να ανέλθουν στους 8.200 τόνους.

Προχωρά λοιπόν στην ενίσχυση του προγράμματος ανακύκλωσης, με αύξηση του προσωπικού (κατά 10 άτομα), που θα απασχοληθεί σε αυτό.

Για τον λόγο αυτόν συνάπτει προγραμματική σύμβαση με τον ΦΟΔΣΑ, για τη διάθεση και αξιοποίηση προσωπικού του, αντίστοιχης ειδικότητας (εργάτες καθαριότητας).

Λένα Κισσάβου Ελευθερία