Πέντε κηδείες σήμερα Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 στον νομό Λάρισας

1.Θωμάς Διαμάντης ετών 35

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Μαρία Λέτσιου-Καρατσιβούδη ετών 76

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Λάρισας

3.Βασίλειος Τήκος ετών 79

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4.Στέργιος Λάμπρου ετών 91

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Νέου Περιβολίου

5.Κωνσταντίνος Γκόβαρης ετών 104

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον Κυπάρισσο