Την κοινή τους πρόταση για το σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης της Λάρισας παρουσίασαν στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης τύπου οι πρόεδροι του Επιμελητηρίου Λάρισας Δημήτρης Αδάμ, του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Αχιλλέας Νταβέλης και του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας Μιχάλης Σακελλαρίου.

Βασικός άξονας των προτάσεων αυτών είναι να αναδειχθεί η Λάρισα μέσα από μια ολοκληρωμένη ομάδα παρεμβάσεων σε «πρωτεύουσα προσβασιμότητας» ικανή να εκμεταλλευτεί τα ήδη υπάρχοντα συγκριτικά της πλεονεκτήματα στον συγκεκριμένο τομέα, αλλά και δημιουργώντας νέες στοχευμένες δομές.

Μία ακόμη βασική επιλογή είναι η ένταξη στο πρόγραμμα προς άμεση υλοποίηση της ολοκληρωμένης μελέτης της Αναπτυξιακής εταιρείας του Επιμελητηρίου για την «ανάπλαση και τον εκσυγχρονισμό της τοπικής αγοράς» με το σύνολο των παρεμβάσεων που σ’ αυτή προβλέπονται, ενώ καθοριστικής σημασίας κρίνεται επίσης και ο εκσυγχρονισμός των λεωφορείων του αστικού ΚΤΕΛ με νέα οχήματα χαμηλών ρύπων. Στους άξονες των προτάσεων επίσης περιλαμβάνεται και η λειτουργία στη Λάρισα του «δημοπρατηρίου τοπικών προιόντων» και του «cluster» με προσανατολισμό τις νέες επιχειρήσεις καινοτομίας ιδιαίτερα στον αγροτοδιατροφικό τομέα και τον τουρισμό.

Αναλύοντας το βασικό σκεπτικό των προτάσεων οι τρεις πρόεδροι των παραγωγικών τάξεων της Λάρισας, υπογράμμισαν μεταξύ άλλων:

«Επειδή η κρίση που βιώνουμε τα τελευταία επτά έτη είναι πολυδιάστατη με κύριο αντίκρισμα την οικονομία, θα πρέπει σεβόμενοι το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα που μαστίζει την κοινωνία μας και είναι η ανεργία, κάθε δράση που προάγουμε ακόμη και εκείνες που έχουν κοινωνικό πρόσημο και προάγουν την εργασία και την αύξηση του παραγόμενου πλούτου.

Πολύ απλά πιστεύουμε ότι ειδικά σήμερα δεν υπάρχει η πολυτέλεια από οποιονδήποτε θεσμικό ή αυτοδιοικητικό φορέα, να επενδύονται πολύτιμοι πόροι, καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της πόλης, χωρίς οικονομοτεχνική μελέτη και μετρήσιμο παραγόμενο αποτέλεσμα.

Υπάρχει εν κατακλείδι αυτή τη στιγμή στην υπό έγκριση πρόταση της δημοτικής αρχής πέραν της κοστολόγησης των προτεινόμενων έργων μελέτη εκτίμησης του επιθυμητού παραγόμενου κοινωνικού μερίσματος; Εάν υπάρχει το μέρισμα αυτό μεταφράζεται σε κεφάλαιο των δημοτών προς διανομή ή σε θέσεις εργασίας;

Αντιλαμβάνεστε ότι για τους παραγωγικούς φορείς που καλούνται καθημερινά να συμβάλουν με όλες τους τις δυνάμεις για την πολυπόθητη έξοδο της χώρας μας από τη κρίση, και το τελευταίο ευρώ του έλληνα πολίτη θα πρέπει να ΕΠΕΝΔΥΕΤΑΙ και όχι απλά να απορροφάται.

Μόνο μέσω μιας επενδυτικής αντίληψης και στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα η κοινωνία μας θα εισπράξει πραγματικό μέρισμα ποιοτικό και ποσοτικό. Με βάση τα παραπάνω χωρίς καμία διάθεση κριτικής και με απόλυτο σεβασμό στο έργο της δημοτικής μας αρχής, εκφράζουμε την αγωνία μας σε ένα περιβάλλον πιεσμένο χρονικά για τη καλύτερη τοποθέτηση των υπό διάθεση πόρων για τη περίφημη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Προ ολίγων ημερών όταν κληθήκαμε στο Δήμο να ακούσουμε και να καταθέσουμε τις απόψεις ή τις προτάσεις μας, διαπιστώσαμε ότι όσο ειλικρινής και εάν είναι η προσπάθεια για τη δημόσια διαβούλευση, το χρονικό της πλαίσιο είναι τόσο πιεσμένο που σου αφήνει ελάχιστα περιθώρια. Παρόλα αυτά εμείς θεωρούμε χρέος μας να ακουστεί δημόσια η άποψη ότι κάθε μορφή απορρόφησης κονδυλίων από όπου και εάν αυτά προέρχονται θα πρέπει να είναι παραγωγική και να αφήνει πραγματικό κοινωνικό μέρισμα.

Η πρότασή μας σε ότι αφορά τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη έχει ως αφετηρία κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που περιγράφουν την πόλη μας. Θεωρούμε ότι η Λάρισα ουδέποτε υπήρξε μία κλασική τουριστική πόλη. Θεωρούμε, επίσης, ότι στην εξέλιξη της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας η Λάρισα θα μπορούσε να εξειδικεύσει καινοτόμες τουριστικές υπηρεσίες ειδικού σκοπού και χαρακτήρος με βασικό μοχλό ανάπτυξης τον ιατρικό τουρισμό.

Το βασικό πλεονέκτημα της πόλης μας, που είναι ΕΠΙΠΕΔΗ, με ένα από τα καλύτερα δίκτυα πεζοδρόμων στην Ελλάδα δεν πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτο διότι το ζητούμενο για τη προσέλκυση τουριστών με αναπηρίες είναι η προσβασιμότητα.

Εάν κατορθώσουμε επενδύοντας πόρους να φτιάξουμε στις ήδη υπάρχουσες δομές ένα πραγματικό ευρωπαϊκό δίκτυο πρόσβασης και φιλοξενίας των Ελλήνων και ευρωπαίων συμπολιτών μας που προσμετρούνται σε κάποια εκατομμύρια κατοίκων, θα έχουμε διαθέσιμο ένα τεράστιο τουριστικό προϊόν με ασύγκριτα κοινωνικά οφέλη.

Προς την ενίσχυση αυτής της κατεύθυνσης προτείναμε να συνυπολογιστούν οι ολοκληρωμένες δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας που διαθέτει μοναδικά η πόλη και το εξαίρετο επιστημονικό – ανθρώπινο δυναμικό καθώς και η αξιοποίηση των δημόσιων συγκοινωνιών της πόλης μας, στην περίπτωση αυτή ο στόλος του αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας είναι απόλυτα προσβάσιμος. Τέλος, προτείναμε το υπό κατάρτιση νέο τουριστικό προϊόν της πόλεως να εμπλουτιστεί με την ανάδειξη των πολιτιστικών της στοιχείων με κορωνίδα το σπουδαίο πανελλαδικά μνημείο του αρχαίου θεάτρου μας.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του σπουδαίου αρχαιολογικού έργου που πραγματοποιείται εδώ και δεκαετίες στο αρχαίο θέατρο είναι η ταχύτερη δυνατή απόδοσή του στο κοινό. Και επειδή αυτό καθίσταται επί του παρόντος ουτοπικό, προτείναμε εκμεταλλευόμενοι την διαθέσιμη υψηλή τεχνολογία τη δημιουργία εικονικών παρατάσεων εντός του μνημείου με τη χρήση της τεχνολογίας των ολογραμμάτων. Η τελευταία πρόταση μπορεί παράλληλα με την ανάδειξη της προσβασιμότητας να αλλάξουν το τουριστικό πρόσημο της Λάρισας. Ξαφνικά μία πόλη χωρίς ιδιαίτερο τουριστικό χαρακτήρα μπορεί να γίνει μέσω στοχευμένων επενδύσεων σε υποδομές και με τη χρήση της υψηλής τεχνολογίας πανελληνίως η πρωτεύουσα της προσβασιμότητας. Το αρχαίο θέατρο μπορεί να αποκτήσει τεράστια φήμη και δικούς του πόρους για την οριστική αποπεράτωση και την απόδοση του στο κοινό.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις θα μπορούν να απολαμβάνουν οικονομικά και πολιτιστικά οφέλη από το διακινούμενο εισόδημα και τη διαρκή ανταλλαγή πληθυσμών και κουλτούρας εσωτερικού και εξωτερικού.

Είναι προφανές ότι πολλές επιχειρήσεις ξενοδοχειακού και γενικότερου τουριστικού ενδιαφέροντος θα δημιουργηθούν ή θα ανασυγκροτηθούν υφιστάμενες.

Αυτή είναι η πρόταση μας αλλά και το όραμά μας για μία πόλη με βιώσιμη αστική ανάπτυξη πέραν των συνόρων της με εγχώρια και διεθνή φήμη και κυρίως με παραγωγή πλούτου και πολιτισμού».

ert.gr