Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στην πόλη της Λάρισας, όπως δείχνουν τα στοιχεία του σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος: 

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού  που είναι εγκατεστημένος στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 2 Δεκεμβρίου μέσο όρο τιμών 44 μg/m3, στις 3 Δεκεμβρίου μέσο όρο τιμών 39 μg/m3, στις 4 Δεκεμβρίου μέσο όρο τιμών 20 μg/m3 και στις 5 Δεκεμβρίου μέσο όρο τιμών 28 μg/m3. 

Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr/