Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στην πόλη της Λάρισας, όπως δείχνουν τα στοιχεία του σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος: 

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού  που είναι εγκατεστημένος στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 25 Νοεμβρίου μέσο όρο τιμών 23  μg/m3, στις 26 Νοεμβρίου  μέσο όρο τιμών 23 μg/m3, στις 27 Νοεμβρίου μέσο όρο τιμών 35 μg/m3 και στις 28 Νοεμβρίου μέσο όρο τιμών  23 μg/m3. 

Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr/