Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στην πόλη της Λάρισας, όπως δείχνουν τα στοιχεία του σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι η εξής:

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού  που είναι εγκατεστημένος στο διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα αιωρούμενα σωματίδια  pm 10 κατέγραψαν στις 4 Ιανουαρίου  μέσο όρο τιμών 23 μg/m3, στις 5 Ιανουαρίου μέσο όρο τιμών 41 μg/m3 και στις 6 Ιανουαρίου  μέσο όρο τιμών 59 μg/m3.

Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας

https://www.thessaly.gov.gr