Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στην πόλη της Λάρισας, όπως δείχνουν τα στοιχεία του σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος:

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού που είναι εγκατεστημένος στο διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 10 Δεκεμβρίου μέσο όρο τιμών 22 μg/m3, στις 11 Δεκεμβρίου μέσο όρο τιμών 35  μg/m3, στις 12 Δεκεμβρίου μέσο όρο τιμών 31 μg/m3 και στις 13 Δεκεμβρίου μέσο όρο τιμών 29 μg/m3.

Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr/