Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στην πόλη της Λάρισας, όπως δείχνουν τα στοιχεία του σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος:

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού  που είναι εγκατεστημένος στο διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 26 Νοεμβρίου μέσο όρο τιμών 63 μg/m3, στις 27 Νοεμβρίου μέσο όρο τιμών 90 μg/m3, στις 28 Νοεμβρίου μέσο όρο τιμών 96 μg/m3 και στις 29 Νοεμβρίου μέσο όρο τιμών  87 μg/m3.

Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr/