Η ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και η συμβολή των διαρθρωτικών ταμείων στη ρευστότητα, την ανάπτυξη τους και την βελτίωση της θέσης τους στην αγορά, ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν στην ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, η ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη.

Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν και συμμετείχαν  εκπρόσωποι Επιμελητηρίων και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες  της χώρας, οι οποίοι ενημερώθηκαν από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα από τον επικεφαλής της Γενική Διεύθυνσης  Ανάπτυξης και από υψηλόβαθμα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής , για τα προγράμματα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Στη συζήτηση για άλλη μια φορά διαπιστώθηκε ότι είναι αναγκαία η απλούστευση των διαδικασιών πρόσβασης των ΜΜΕ στα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ για απευθείας χρηματοδότηση καθώς και ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία των ελληνικών τραπεζών ως διαμεσολαβητές για τη διοχέτευση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και μέσα από επενδυτικές πλατφόρμες.

Έμφαση δόθηκε στον τρόπο που μπορούν να αξιοποιηθούν τα προγράμματα «COSMO» και «HORIZON2020» καθώς και η δυνατότητα να υπάρχει συμπληρωματικότητα σε χρηματοδοτήσεις δράσεων ΜΜΕ τόσο από τα Διαρθρωτικά Ταμεία όσο και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI).

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν επίσης και για τις δυνατότητες δικτύωσης και συνεργασίας των ελληνικών ΜΜΕ στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Enterprise  Europe Network  καθώς και για τις δυνατότητες που δίνουν τα διαθρωτικά ταμεία για ενίσχυση των ελληνικών ΜΜΕ για την περίοδο 2014-2020.