Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την πρόσληψη 35 ατόμων στο Δήμο Λαρισαίων.

Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η έγκριση των οποίων δόθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών.

Το συγκεκριμένο θέμα έρχεται προς συζήτηση στην αυριανή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, όπου η δημοτική αρχή θα καταθέσει την πρότασή της για τον καθορισμό των ειδικοτήτων και την κατανομή τους στις υπηρεσίες.

Αναλυτικά η προτεινόμενη κατανομή:

ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 (Δ/νση Πρόνοιας)

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 (Δ/νση Πρασίνου)

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 (Δ/νση Πρασίνου)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1 (Δ/νση Πρασίνου)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 1 (Δ/νση Πρασίνου)

ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 4(Δ/νση Πρασίνου)

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 3 (Δ/νση Πρασίνου)

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2 (Δ/νση Πρασίνου)

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 2 (Δ/νση Πρασίνου)

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ  3 (Δ/νση Δημοτικού Αμαξοστασίου)

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΖΩΩΝ (ΣΚΥΛΙΩΝ) 1 (Δ/νση Πρασίνου)

ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1 (Δ/νση Δημοτικού Αμαξοστασίου)

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 (Δ/νση Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων)

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 1(Δ/νση Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων)

Δ.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΧΟΥ) 2 (Δ/νση Πολιτισμού – Αθλητισμού)

ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ 1(Δ/νση Πολιτισμού – Αθλητισμού)

ΠΕ ΧΟΡΕΥΤΗΣ- ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 (Δ/νση Πολιτισμού – Αθλητισμού)

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΙΑΝΙΣΤΑΣ 1(Δ/νση Πολιτισμού – Αθλητισμού)

ΤΕ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ – ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ 1 (Δ/νση Πολιτισμού – Αθλητισμού)

ΤΕ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ- ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ 1 (Δ/νση Πολιτισμού – Αθλητισμού)

ΤΕ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ- ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ 3 (Δ/νση Πολιτισμού – Αθλητισμού)

ΔΕ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ- ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ 1 (Δ/νση Πολιτισμού – Αθλητισμού)