Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων η νέα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Λαρισαίων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τίτλο «Εργασίες τεκμηρίωσης στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας», μετά από κάποιες παρατηρήσεις του Υπουργείου στην αρχική.

 Εκ μέρους του Δήμου Λαρισαίων εκπρόσωπος στην Κοινή Επιτροπή για την υλοποίηση της σύμβασης ορίστηκε ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Αστικής Ανάπτυξης και Υποδομών Δημήτρης Μαβίδης. Η Σύμβαση έχει σαν στόχο την υλοποίηση των υποέργων που αφορούν σε εργασίες τεκμηρίωσης στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μελέτες αποκατάστασης του Μνημείου.

 Απώτερος στόχος είναι η δυνατότητα για ένταξη σε προγράμματα για τη χρηματοδότηση του συνόλου των παρεμβάσεων που απαιτούνται, ώστε αφ’ ενός τούτο να αποκατασταθεί πλήρως, και αφ’ ετέρου να ενταχθεί στη ζωή της πόλης, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη συνολική προσπάθεια να καταστεί η Λάρισα πόλη τουριστικού και πολιτιστικού προορισμού, με σημαντικότατα οφέλη για την πόλη και για το σύνολο των πολιτών.

 Η Σύμβαση περιλαμβάνει την υλοποίηση των υποέργων. Πρόκειται για την ενοικίαση ενός γερανοφόρου οχήματος με εμπειρία σε μετακινήσεις αρχιτεκτονικών μελών σε ανάλογα έργα το οποίο θα τοποθετηθεί στο χώρο της ορχήστρας. Για τη λεπτομερή σχεδιαστική αποτύπωση του κυρίως Θεάτρου και των αναλημμάτων προκειμένου να συνταχθεί η μελέτη αποκατάστασής του και στις εργασίες αποτύπωσης του περιβάλλοντα χώρου του κυρίως Θεάτρου προκειμένου να συνταχθεί η στατική μελέτη. Για την ψηφιακή καταγραφή του συνόλου των αρχιτεκτονικών μελών στο χώρο του κυρίως Θεάτρου και στον χώρο των διάσπαρτων.

 Για την ψηφιοποίηση σχεδίων και ψηφιακή επεξεργασία του φωτογραφικού αρχείου. Για τη μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης κτιριακών καταλοίπων αρχαιολογικών χώρων προκειμένου να συνδεθούν σε ενιαία διαδρομή με το Αρχαίο Θέατρο. Επίσης, περιλαμβάνονται εργασίες αεροφωτογράφισης, και φωτογράφισης των έργων στους αρχαιολογικούς χώρους. Καθώς και διερευνητικές εργασίες για τη σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης. Εκτύπωση σχεδίων και φωτογραφιών για τη διευκόλυνση των παραπάνω εργασιών, εκτυπώσεις προβολής και ανάδειξης του συνόλου του έργου. Η διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι δέκα μήνες. Φορέας υλοποίησης και εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται ο Δήμος Λαρισαίων, συνεργαζόμενος στενά με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας.

 Η εκτέλεση των διαδικασιών υλοποίησης των υποέργων που αφορούν τις εργασίες τεκμηρίωσης θα πραγματοποιηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, σε απόλυτη συνεννόηση και συνεργασία με τις υπηρεσίες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας και με τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης, που θα χρηματοδοτηθεί από τα αποθεματικά της ΔΕΥΑΛ, ανέρχεται στο ποσό των 175.600 ευρώ.

 ΔΙΑΖΩΜΑ Υπενθυμίζεται, όπως επανέλαβε και στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο δήμαρχος Λαρισαίων Απ. Καλογιάννης, στα έργα για το Α’ Αρχαίο Θέατρο νέα δεδομένα δημιουργεί η απόφαση του «Διαζώματος» να εκπονήσει συνολική μελέτη για το Α’ Αρχαίο Θέατρο. Μελέτη που ως γνωστόν θα χρηματοδοτήσει το «Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου». Η απόφαση για την εκπόνηση συνολικής μελέτης για την αναστήλωση του Α’ Αρχαίου Θεάτρου της Λάρισας κόστους 100.000 ευρώ, ανακοινώθηκε στο Ναύπλιο από τον πρόεδρο του «Διαζώματος» Σταύρο Μπένο ενώ και επίσημα κοινοποιήθηκε πρόσφατα στον Δήμο Λαρισαίων. Η μελέτη αυτή θα επιταχύνει τις διαδικασίες έτσι ώστε το Α’ Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας να καταστεί λειτουργικό.

Ελευθερία