Στην έκδοση ανακοίνωσης για δεύτερη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στον διαγωνισμό για 953 θέσεις Ιατρών στις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.Ο.Μ.Υ.) προχώρησε το υπουργείο Υγείας.
Η παράταση αφορά τόσο την ηλεκτρονική υποβολή, όσο και την προθεσμία αποστολής-προσκόμισης της τελικής εξατομικευμένης φόρμας υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και πλέον λήγει στις 9 Ιουλίου.
(*) Nα θυμίσουμε ότι στην ΤΟΜΥ Λάρισας θα καλυφθούν συνολικά 18 θέσεις γιατρών.

Με πληροφορίες από workenter.gr