Αύξηση του ιικού φορτίου παρατηρήθηκε την εβδομάδα 18-24 Οκτωβρίου σε δέκα περιοχές της χώρας σύμφωνα με τα δεδομένα των αστικών λυμάτων.

Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο Άγιος Νικόλαος Κρήτης που παρουσιάζει αύξηση 247%, ενώ στη Λάρισα η αύξηση είναι της τάξης του 60%.

Ειδικότερα την εβδομάδα 18 έως 24 Οκτωβρίου 2021, παρατηρήθηκαν αυξητικές μεταβολές, σε σχέση με την εβδομάδα 11 έως 17 Οκτωβρίου 2021, στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των δέκα από τις δώδεκα (10/12) περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ.

Οι καθαρά αυξητικές τάσεις κυμάνθηκαν από +33% στη Θεσσαλονίκη έως +247% στον Άγιο Νικόλαο, ενώ οριακές αυξήσεις στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής (+11%) και στο Βόλο (+14%).

Οριακές μειώσεις στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκαν στην Ξάνθη (-18%) και στα Ιωάννινα (-27%).

Στη Λάρισα την τελευταία εβδομάδα, 18-24/10/21, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στη παρουσίασε αύξηση (+60%) σε σχέση με την εβδομάδα 11-17/10/21.