Η στήριξη του αγροτικού κόσμου με πολιτικές πρωτοβουλίες για την εξορθολόγηση και την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων μαζί με τις προσπάθειες από σύσσωμο τον ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν ως αποτέλεσμα την εκπρόθεσμη και έγκυρη πληρωμή του 90% της βασικής ενίσχυσης στις αρχές του Δεκέμβρη.

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και την κοινοτική νομοθεσία μέχρι τις αρχές Απριλίου πρέπει να έχει γίνει η έκδοση των τίτλων των οριστικών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Έτσι λοιπόν, υπολογίζεται ότι μέχρι τέλος του Απρίλη, θα καταβληθεί το β’ μέρος της εκκαθάρισης της βασικής ενίσχυσης καθώς και το «πρασίνισμα». 

Ο οργανισμός προγραμματίζει στις αρχές του μήνα, να προβεί στις εξής πληρωμές: 

1. Σκληρού σίτου (ύψους περίπου 9.000.000 €)

2. Οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση (ύψους περίπου 5.000.000 €)

3. Πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών (ύψους περίπου 7.000.000 €)

4. Σπαραγγιών (ύψους περίπου 1.500.000 €)

Επίσης, από τα μέσα και μέχρι το τέλος Μαρτίου προγραμματίζονται οι ακόλουθες πληρωμές:

1. Εκκρεμότητες Ενισχύσεων Έτους 2014 (ύψους περίπου 12.000.000 €)

2. Βαμβάκι (ύψους περίπου 180.000.000 €)

3. Ζαχαρότευτλα (ύψους περίπου 2.500.000 €)

4. Ροδάκινα προς χυμοποίηση (ύψους περίπου 3.000.000 €)

5. Βιομηχανική τομάτα (ύψους περίπου 2.600.000 €)

Τέλος, άξιο αναφοράς είναι πως οι εργαζόμενοι στον οργανισμό, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την μεταφορά των ανειλημμένων υποχρεώσεων του προηγούμενου ΠΑΑ στο νέο ( απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή οικονομικών ενισχύσεων) καθώς βασική προτεραιότητα είναι η ενίσχυση και η χορήγηση κάθε δυνατού μέσου για την στήριξη του αγροτικού κόσμου και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.