Τρία μόλις άτομα, υπάλληλοι του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, καλύπτουν εδώ και λίγες μέρες τις ανάγκες φύλαξης του νοσοκομείου, καθώς έχει εκπνεύσει η σύμβαση με την εταιρία και δεν έχει υπάρξει προσφορά για την ανανέωσή της. Το γεγονός έχει ως αποτέλεσμα, οι τρεις φύλακες να καλύπτουν μόνο και συνεχώς τις αντίστοιχες βάρδιες, μέσα στο 24ωρο. Σύμφωνα πάντως με τον διοικητή των νοσοκομείων της Λάρισας, Παναγιώτη Νάνο, στο τελικό τους στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης αλλά και σίτισης του ΓΝΛ, με την υπογραφή ατομικών συμβάσεων εργασίας.

Ελευθερία