Μόνο μέσω τηλεκπαίδευσης θα διεξάγονται από σήμερα τα μαθήματα στις σχολικές μονάδες της Λάρισας (και στις δύο βαθμίδες) μετά την απόφαση της κυβέρνησης να ανασταλεί η δια ζώσης λειτουργία τους μέχρι τις 29 Μαρτίου.

Με τηλεκπαίδευση θα διδάσκονται τα μαθήματά τους συνολικά περίπου 1,4 εκατ. μαθητές, (650.000 μαθητές της δευτεροβάθμιας, 550.000 των δημοτικών σχολείων και 160.000 των νηπιαγωγείων).

Κατά το διάστημα αυτό, θα επικαιροποιηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα με αφορμή την αύξηση της μεταδοτικότητας, την κυκλοφορία των νέων μεταλλάξεων, την αύξηση επιδημικών εξάρσεων στις σχολικές μονάδες πέρα από το αναμενόμενο για τις συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες σε περιοχές όπου λειτουργούσαν διά ζώσης, προτείνοντας την ενίσχυση της διαδικασίας του testing στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, προκειμένου να αρχίσει η διά ζώσης εκπαίδευση κατά τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο.