Το Δ.Σ. της Λέσχης Μελέτης και προστασίας του Δάσους και της μυκητοχλωρίδας  Ν. Λάρισας  αποφάσισε να εκπαιδεύσει πέντε (5) ενδιαφερόμοενους, εν όψει της φθινοπωρινής καρποφορίας των μανιταριών.

     Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν οικολογική συνείδηση. Θα προτιμηθούν Βιολόγοι, Δασολόγοι, Γεωπόνοι, Τεχνολόγοι φυτικής παραγωγής, Χημικοί, Βιοχημικοί,Ιατροί και επαγγελματίες του κλάδου.    

                             Διδάσκονται:

1.    Το 3ο Βασίλειο (Μύκητες) .

2.    Μακροσκοπική αναγνώριση.

3.    Μακρομύκητες – Βιότοπος.

4.    Πιστοποίηση με Χημικά Αντιδραστήρια.

5.    Πιστοποίηση με Μικροσκόπηση ιστών – σπορίων.

6.    Εδώδιμα μανιτάρια και συντήρησή τους.

7.    Μανιτάρια και  Παραδοσιακά χρώματα.

8.    Φαρμακευτικά μανιτάρια. 

    Πληροφορίες:2410-252079

                           6986-535273