Λουκέτο σε τέσσερα σχολεία της Λάρισας έβαλαν χθες οι μαθητές τους. Ειδικότερα, το πρωινό σχολικό κουδούνι, βρήκε κλειστές τις σχολικές τάξεις των 1ου και 2ου Επαγγελματικών Λυκείων καθώς και των συστεγαζόμενων σχολείων, του 7ου Γενικού Λυκείου και του 9ου Γυμνασίου Λάρισας, με τους μαθητές τους να έχουν κάνει κατάληψη των χώρων τους. Τα μεν αιτήματα των καταλήψεων των μαθητών των δύο Επαγγελματικών Λυκείων, αφορούν στην απειλούμενη κατάργηση τριών τομέων και ειδικοτήτων στο σχο- λείο τους, για τους οποίους εκκρεμεί απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για τη λειτουργία τους καθώς και σε προβλήματα κτιριακών υποδομών, ενώ των μαθητών του 7ου Λυκείου Λάρισας αφορούν σε ελλείψεις κτιριακών υποδομών, αλλά και μείωση του αριθμού μα- θητών σε τμήμα κατεύθυνσης της Γ’ τάξης, όπως αυτό προβλέπεται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένας αριθμός μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκ- παιδευτικές ανάγκες. …Να σημειωθεί ότι η κατάληψη των μαθητών του 7ου Λυκείου Λάρισας, διέκοψε δημοκρατικές διαδικασίες εκλογής 15μελούς μαθητικού συμβουλίου, που σημαίνει ότι η απόφαση της κατάληψης δεν πάρθηκε από εκλεγμένους εκπροσώπους των μαθητών, άρα ούτε ουσιαστικά και από το σύνολό τους. Όσον αφορά στην κατάληψη των μαθητών του 9ου Γυμνασίου Λάρισας, που συστεγάζονται με το 7ο Λύκειο, τα αιτήματα αφορούσαν σχολικές εκδρομές.

Λένα Κισσάβου (Ελευθερία)