Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι στην ιστοσελίδα του Eπιμελητηρίου www.larissa-chamber.gr υπάρχει αναρτημένο Link, με
αιτήματα συνεργασίας Ισραηλινών Επιχειρήσεων από την Ισραηλινή Ομοσπονδία Εμπορικών Επιμελητηρίων.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μέσω του Link, μπορούν να ζητήσουν συνεργασία με τις Ισραηλινές επιχειρήσεις που τους ενδιαφέρουν.

Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας υπάρχει επίσης αναρτημένο αρχείο με τις ενδιαφερόμενες Ισραηλινές Επιχειρήσεις.