Το γιγαντοπανό των καλλιτεχνικών σωματείων κοσμεί από σήμερα το Εργατικό Κέντρο Λάρισας από την πλευρά της οδού Κενταύρων. 

"Η τέχνη μας όπλο στον αγώνα για την επιβίωσή μας"

Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε...

- να ενταχθούν στα μέτρα στήριξης όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου ανεξαρτήτως εγγραφής στο Μητρώο. Να ενταχθούν στο Μητρώο Καλλιτεχνών όσοι γράφτηκαν μετά τις 10.1.2021 και όσοι δεν έχουν γραφτεί αλλά πληρούν τις προϋποθέσεις.

- να δοθεί αποζημίωση μέσω αναστολής σε όλους τους μουσικούς που είχαν ενεργή σύμβαση  ανεξαρτήτως ΚΑΔ.

- δικαιώματα σε δώρα, άδειες, επιδόματα, επιδότηση ενοικίου για την αποζημίωση μέσω μονομερούς δήλωσης όπως ισχύει και για την αποζημίωση μέσω αναστολής.

- αναδρομική αποζημίωση στο σύνολο του κλάδου για τους μήνες Αύγουστο έως Δεκέμβρη, για τους οποίους αποζημιώθηκαν με πρόσφατη απόφαση οι επιχειρήσεις του κλάδου.

- να εξασφαλιστεί εισόδημα και βασικά μέσα διαβίωσης σε κάθε συνάδελφο, σε κάθε οικογένεια.