Από την  Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και τη Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών & Εκπαιδευτικών Δράσεων ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων, για την περίοδο 2021-2022.

Υποβλήθηκαν 1.650 αιτήσεις νηπίων & βρεφών και ικανοποιούνται σε αυτή τη φάση 1.608 από αυτές.

Η επιλογή των παιδιών έγινε με το αδιάβλητο, αντικειμενικό σύστημα μοριοδότησης και σύμφωνα με  τη δυναμικότητα του κάθε παιδικού σταθμού. 

Τα ονόματα των παιδιών θα είναι αναρτημένα σε εσωτερικό χώρο των Παιδικών Σταθμών του Δήμου. Δεν θα δημοσιοποιηθούν λόγω του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα.

Υπενθυμίζεται ότι, η περίοδος για ενστάσεις και για κατάθεση νέων αιτήσεων θα είναι από 1/9/2021 έως 10/9/2021 στα γραφεία της Δ/νσης (Ρούσβελτ & Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος), ενώ για τις απαντήσεις θα καταβληθεί η προσπάθεια να δοθούν εντός πέντε ημερών. 

Αναφορικά με τη λειτουργία του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στην περιοχή της Ανθούπουλης, ενημερώνουμε τους γονείς ότι εάν δεν είναι δυνατή η λειτουργία του το Σεπτέμβριο, για τεχνικούς λόγους, τα βρέφη ή τα νήπια θα φιλοξενηθούν στο παιδικό σταθμό της Β΄προτίμησης, μέχρι της έναρξης λειτουργίας του παιδικού σταθμού.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος Λαρισαίων, συμμετέχει στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2021-2022» και οι ενδιαφερόμενες μητέρες αφού υποβάλλουν την αίτησή τους,  όταν ανακοινωθεί η Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ και εφόσον θα είναι δικαιούχοι voucher, θα πρέπει να προσέλθουν άμεσα στα γραφεία της Διεύθυνσης για την υπογραφή Σύμβασης για τον παιδικό σταθμό του Δήμου Λαρισαίων που τοποθετήθηκε το παιδί τους ώστε να φιλοξενείται δωρεάν,  μέσω του προγράμματος.

Οι παιδικοί σταθμοί θα ξεκινήσουν,  για τη νέα περίοδο, στις 1 Σεπτεμβρίου 2021 και παράλληλα θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα του Αγιασμού  του κάθε παιδικού σταθμού, για τις 2/9/2021.

Κατά το μήνα Αύγουστο θα λειτουργήσει ο ο 5ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ρούσβελτ 46) και έχει ικανοποιηθεί το σύνολο των αιτήσεων.

Επίσης ανακοινώνεται ότι, στην απογευματινή ζώνη ικανοποιείται το σύνολο των αιτήσεων και τα ονόματα των φιλοξενούμενων παιδιών θα είναι αναρτημένα στον 5ο Παιδικό Σταθμό (Ρούσβελτ 46) και στα γραφεία της Διεύθυνσης.