Παρατείνονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Φαρσάλων, λόγω εκτέλεσης εργασιών του έργου ‘’Δίκτυα Ακαθάρτων Νίκαιας’’, σύμφωνα με την απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας. 

Συγκεκριμένα: 

Στην παράταση των κατωτέρω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στην οδό Φαρσάλων, από τη διασταύρωση της με την οδό Οδ. Ελύτη μέχρι και τη διασταύρωση με την οδό Κ. Καραμανλή του Δήμου Κιλελέρ, λόγω εκτέλεσης εργασιών δικτύων ακαθάρτων, σε εκτέλεση του ανωτέρω (3) σχετικού εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας/Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας, για χρονικό διάστημα από 16-11-2020 ως και 06-12-2020, ως εξής:

1Η ΦΑΣΗ

Ολικός αποκλεισμός της οδού Φαρσάλων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Οδ. Ελύτη έως την πλατεία του Δ.Δ. Νίκαιας (πεζόδρομος Αγ. Γεωργίου).

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Οδ. Ελύτη - Ν. Καζαντζάκη- Κ. Καραμανλή- Φαρσάλων.

Σα βαρέα οχήματα θα διέρχονται μέσω της οδού Οδ. Ελύτη και του παράδρομου της ΠΑΘΕ.

2Η ΦΑΣΗ

Ολικός αποκλεισμός της οδού Φαρσάλων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Κ. Καραμανλή έως τη συμβολή της με την οδό Ν. Λεύκης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Ν. Λεύκης- 25ης Μαρτίου- Παπανικολάου – Γεωργιάδου – Κ. Καραμανλή- Φαρσάλων.

Σα βαρέα οχήματα θα διέρχονται μέσω της οδού Ν. Λεύκης και του παράδρομου της ΠΑΘΕ.

2. Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου.